Close

روش تولید روغن کنجد

رویکرد صنعت برای تامین روغن نباتی و روش روغن گیری آن بعلل پیشرفت های صنعتی ۵۰ ساله اخیر و برای تولید انبوه نیاز به ماشین آلات و نوآوری های جدید من جمله دستگاه های روغن گیری پرس گرم را ایجاب مینمود لیکن این پیشرفتهای صنعتی که مشهور به روش گرم میباشد اثرات بسیار مخربی بر سلامت انسانها گذاشت و روش پرس گرم (Hot- Pressing) را به بهینه سازی و تولید طبیعی با هزینه های کمتر در بخش انرژی و روش مشهور به روش پرس سرد(Cold-Pressing) که به وسیله دستگاه روغن گیری پرس سرد انجام می شود، ظرف ۱۰ ساله اخیر گرایش داده است.

برای روغن گیری از کنجد به روش پرس سرد، ابتدا دانه کنجد وارد دستگاههای سورتینگ شده و کاملا بوجاری و سورت میشود، در این فرآیند ضایعات از دانه کنجد تفکیک شده و دانه ها پس از جدا سازی توسط نوار نقاله های موجود، برای روغن گیری وارد دستگاه پرس سرد میشوند.

 

بوجاری کردن دانه های کنجد

در پرس سرد دانه ها در دمای حدود ۴۰ درجه، روغن گیری شده و روغن های بدست آمده جهت عملیات فیلتراسیون به سمت فیلتر پرس هدایت میشوند. از طرف دیگر کنجاله حاصل از روغن کشی دانه کنجد ( کیک)، از دستگاه پرس خارج و پس از خشک شدن بسته بندی گردیده و جهت خوراک دام استفاده میگردد.

 

روغن گیری در پرس سرد و جدا سازی کنجاله ( کیک)

روغن های هدایت شده در فیلتر پرس، توسط فیلترهای پارچه ای فیلتراسیون میشود.

 

فیلتراسیون روغن بدست آمده از پرس سرد

روغن فیلتر شده در مخازن استیل نگهداری میشود تا جهت پالایش و تصفیه فیزیکی به قسمت مربوطه هدایت گردند.

 

مخازن نگهداری روغن کنجد

در طی این فرایند به هیچ وجه به دانه‌ها حرارت بالا اعمال نمی گردد تا خواص آن حفظ شود و چون در این روش کنجدها با پوست روغن گیری می‌شود پروتئین‌های موجود در پوست آن نیز حفظ می‌گردد . در این روش هیچگونه فراوری و یا افزودنی به کنجدها اعمال نمی گردد، بنابر این روغن ان دقیقا خواص کنجد را داراست .

در این روش مراحل روغن گیری به گونه‌ای است که می‌توان بیشترین مواد موثر همچون ویتامین E و اسیدهای چرب غیر اشباع یگانه و چندگانه را به همراه روغن از دانه استخراج نمود.   در طی این عملیات   حرارت روغن روان  در حدود ۴۰ درجه سانتیگراد میباشد.

 

تفاوت پرس گرم با پرس سرد

در روش روغن گیری به روش پرس گرم ، به دلیل وجود حرارت بالا ، روغن خروجی به دست آمده دمای بالایی دارد و این امر سبب می شود که روغن استحصال شده ،بیشتر خواص خود را از دست بدهد ولی در روش پرس سرد دمای روغن حدود ۴۰ درجه می باشد که خواص و فواید روغن به خوبی حفظ می شود و روغن حاصله عاری از هر گونه افزودنی و یا نگهدارنده‌های شیمیایی است .

در این روش ، روغن خرو جی حاصل شده بدون هیچ تغییر و کاملا طبیعی می باشد و سلامت روغن های استحصالی در مصرف مستقیم خوراک انسانی بعنوان روغن های ۱۰۰% ارگانیک و بدون نیاز به تصفیه شیمیایی میباشد.