Close

فرآیند رسیدگی به شکایات

دریافت شکایات، پیشنهادات و ایده ها از طریق تماس تلفنی  ۵۳۸۰۲۰۲۱

دریافت شکایات، پیشنهادات و ایده ها از طریق تلگرام    ۰۹۲۰۲۱۵۳۸۰۲

دریافت شکایات، پیشنهادات و ایده ها از طریق وب سایت  www.saman-oil.com

دریافت شکایات، پیشنهادات و ایده ها از طریق ایمیل   crm@saman-oil.com

دریافت شکایات، پیشنهادات و ایده ها از طریق اینستاگرام  saman.oil

دریافت شکایات، پیشنهادات و ایده ها توسط تیم عملیاتی:  هنگام مراجعه نیروهای فروش، توزیع، وصول و تحقیقات بازار به محل کسب و کارتان می توانید تمامی شکایات، پیشنهادات و ایده های خود را با ما در میان بگذارید.

 

بازخورد از عملکرد واحد ارتباط با مشتری

واحد سیستم و استراتژی پس از مختومه شدن هر شکایت، جهت حصول اطمینان از جلب رضایت شاکی، با مشتری تماس برقرار می کند و در صورت عدم جلب رضایت، پیگیری های لازم تا حصول نتیجه انجام می شود.

 

ثبت ایده ها و پیشنهادهای مشتریان

 
    ثبت شکایات