Close

 

شرکت روغن کنجد سمن از بدو تاسیس، با اعتقاد به نقش سرمایۀ های انسانی در تحقق آرمان خود، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داده و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی نموده است تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به شرکت سمن می باشد. کار در کنار افراد باانگیزه، متخصص و مسلط به حوزۀ کاری خود، بستر مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی است.

توجه:

 متقاضیان محترم، لطفا   پرسشنامه  استخدام را دانلود و تکمیل نموده، سپس آن رابارگذاری  نمایید.